Enviaments i devolucions

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament seran acceptats en el moment de fer la comanda i s’apliquessin d’acord al següent:

– Enviaments a el domicili indicat al formulari de registre o en qualsevol altra direcció: s’indicarà el preu aplicable abans d’acabar el procés de tramitació de la comanda.

– Enviaments als punts de distribució i recollida per part de l’usuari: sense despeses d’enviament.

Termini de lliurament i transport

En la majoria de productes el termini de lliurament és de 7 dies laborables, dels quals 5 corresponen a la fabricació dels productes i 2 a l’transport.

En cas que no es pugui complir el termini de lliurament per falta d’estoc, DPBOOK fixarà un nou termini que comunicarà a client. En cas que el client no estigui d’acord es podrà resoldre la venda i es retornarà l’import pagat.

El retard en el lliurament no suposarà cap dret indemnitzatori per al client.

Lloc i forma de lliurament

La comanda es lliurarà a l’adreça introduïda al formulari pel client durant el procés de realització de la comanda o aL punt de distribució, segons l’opció seleccionada. La modificació de l’adreça deL lliurament es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@dpbook.es o trucant al telèfon 93.521 69 49 i comportarà la modificació de les tarifes de despeses de lliurament, si és el cas.

El lliurament s’efectua mitjançant una empresa de missatgeria.

En cas d’haver seleccionat l’opció de lliurament en una direcció concreta, si en el moment del lliurament del producte el client estigués absent i no es pogués lliurar a una tercera persona, l’empresa de missatgeria procedirà com estableixi seu protocol d’actuació.

Quan l’enviament s’hagi encarregat a un punt de distribució i el client no anés a recollir dins de la data establerta, el distribuïdor es posarà en contacte amb ell mitjançant trucada telefònica o qualsevol altre mitjà que considere per a comunicar.

Devolució de productes

DPBOOK només acceptarà devolucions per desperfectes o trencaments degudes a el transport, sempre que ho comuniqui a DPBOOK en un termini de 48 hores al lliurament.

En cas de devolució, el client ho haurà de comunicar per correu electrònic a info@dpbook.es, adjuntant una fotografia del producte danyat. DPBOOK comprovarà les circumstàncies al·legades pel client amb caràcter previ a l’acceptació de la devolució, i indicarà a el client com proceder.Los productosa tornar deberánconservar, sempre que sigui possible, l’embalatge i etiquetatge originals, i hauran d’estar degudament protegits per a la seva devolució.

Un cop comprovat l’estat de l’producte, DPBOOK decidirà l’acceptació o no de la devolució i procedirà a reparar o reemplaçar el producte.

Les despeses de transport de la devolució seran assumits per DPBOOK d’acord amb les tarifes que consten a l’apartat Despeses d’enviament.

El dret de desistiment no és aplicable als productes de DPBOOK, ja que aquests són béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari i són clarament personalitzats (art. 103.c) de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.)

Garantia

DPBOOK garanteix el bon estat de tots els seus productes. En el cas que es produeixin problemes respecte el seu estat, el client ha de posar en coneixement de DPBOOK a l’adreça de correu electrònic info@dpbook.es.

Tractem tots els productes de forma artesanal, amb dedicació i amb un tracte personal i directe, perquè la nostra prioritat és oferir un millor servei i una millor qualitat als clients.

No products in the cart.