Enviaments i devolucions

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

1.DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament seran acceptats en el moment de fer la comanda i s’apliquessin d’acord al següent:

– Enviaments a el domicili indicat al formulari de registre o en qualsevol altra direcció: s’indicarà el preu aplicable abans d’acabar el procés de tramitació de la comanda.

– Enviaments als punts de distribució i recollida per part de l’usuari: sense despeses d’enviament.

 

2. TERMINI D’ENTREGA I TRANSPORT

En la majoria de productes el termini d’entrega és de 7 dies laborables, dels quals 5 corresponen a la fabricació dels productes i 2 a l’transport.

En cas que no es pugui complir el termini d’entrega per falta d’estoc, DPBOOK fixarà un nou termini que comunicarà a client. En cas que el client no estigui d’acord es podrà resoldre la venda i es retornarà l’import pagat.

El retard en l’entrega no suposarà cap dret indemnitzatori per al client.

 

3. LLOC I FORMA D’ENTREGA

La comanda s’entregarà a l’adreça introduïda al formulari pel client durant el procés de realització de la comanda o al punt de recollida, segons l’opció seleccionada. La modificació de l’adreça de l’entrega es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@dpbook.es o trucant al telèfon 93.521 69 49 i comportarà la modificació de les tarifes de despeses d’entrega, si és el cas.

L’entrega s’efectua mitjançant una empresa de missatgeria.

En cas d’haver seleccionat l’opció d’entrega en una direcció concreta, si en el moment de l’entrega del producte el client estigués absent i no es pogués entregar a una tercera persona, l’empresa de missatgeria procedirà com estableixi seu protocol d’actuació.

Quan l’enviament s’hagi encarregat a un punt de distribució i el client no anés a recollir dins de la data establerta, el distribuïdor es posarà en contacte amb ell mitjançant trucada telefònica o qualsevol altre mitjà que considere per a comunicar.

 

4. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

DPBOOK només acceptarà devolucions per desperfectes o trencaments degudes a el transport, sempre que ho comuniqui a DPBOOK en un termini de 48 hores al lliurament.

En cas de devolució, el client ho haurà de comunicar per correu electrònic a info@dpbook.es, adjuntant una fotografia del producte danyat. DPBOOK comprovarà les circumstàncies al·legades pel client amb caràcter previ a l’acceptació de la devolució, i indicarà a el client com proceder.Los productosa tornar deberánconservar, sempre que sigui possible, l’embalatge i etiquetatge originals, i hauran d’estar degudament protegits per a la seva devolució.

Un cop comprovat l’estat de l’producte, DPBOOK decidirà l’acceptació o no de la devolució i procedirà a reparar o reemplaçar el producte.

Les despeses de transport de la devolució seran assumits per DPBOOK d’acord amb les tarifes que consten a l’apartat Despeses d’enviament.

El dret de desistiment no és aplicable als productes de DPBOOK, ja que aquests són béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari i són clarament personalitzats (art. 103.c) de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.)

 

5. GARANTIA

DPBOOK garanteix el bon estat de tots els seus productes. En el cas que es produeixin problemes respecte el seu estat, el CLIENT ha de posar en coneixement a DPBOOK en un termini màxim a 10 dies naturals a partir de la recepció de la comanda. Passats aquests 10 dies, Dpbook no garantitza la devolució ni la correcció del producte.

El CLIENT haurà de notificar-ho a través de l’adreça de correu electrònic info@dpbook.es.

Tractem tots els productes de forma artesanal, amb dedicació i amb un tracte personal i directe, perquè la nostra prioritat és oferir un millor servei i una millor qualitat als clients.

No products in the cart.