Condicions d’ús

CONDICIONS D'ÚS

El lloc web www.dpbook.es té per objecte el disseny, la producció i la comercialització de productes fotogràfics.

Les presents condicions d’ús i contractació tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda de productes en línia de Dpbook, mitjançant el lloc web de la seva titularitat www.dpbook.es, establint la regulació dels serveis prestats a través del mateix, els preus i mitjans de pagament, la política de cancel·lacions i devolucions i el servei d’atenció a client.

En compliment de l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002), l’informem que Dpbook és el nom comercial de DIFOPRINT, S.L.

DIFOPRINT, S.L
C/ General Prim, 3-5
08272 Sant Fruitós de Bages
CIF: B60109634
e-mail de contacte: info@dpbook.es

La contractació dels serveis oferts a través del lloc www.dpbook.es, implica la consideració de l’usuari del lloc com a client, donant per descomptat que el client pot ser o no el beneficiari de la prestació.

Normativa aplicable

 • RD Legislatiu 1/07 del 16 de novembre de 2013 que aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (modificat per la Llei 3/14 de 28 de març de 2014).
 • Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació.
 • Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació de al comerç minorista.
 • Directiva sobre el comerç electrònic (Directiva 2000/31 / CE de 8 de juny de 2000).
 • Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Codi Civil.
 • Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LO 5/99, de 13 de desembre) i RD 1720/2007 de 21 de desembre.
 • Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, modificat per la Llei 21/2014, de 4 de novembre).
 • Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge.

1.Objecte

Les presents condicions generals regulen les relacions contractuals entre Dpbook i els usuaris / clients de el lloc www.dpbook.es. La navegació pel mateix suposa l’acceptació per part de l’usuari / client de les seves condicions d’ús. Així mateix, l’ús dels serveis que Dpbook posa a disposició dels usuaris a través de el lloc implica l’acceptació de la totalitat de les presents clàusules de estipulació de les condicions generals d’ús i contractació.

Dpbook es reserva el dret d’efectuar els canvis i modificacions oportuns per a la funcionalitat de la pàgina web.

 

DPBOOK es reserva el dret a efectuar canvis en les presents condicions generals. Les modificacions seran aplicables a les comandes posteriors a la publicació de les mateixes en el lloc.

 

2. Condicions de contractació

Per realitzar una comanda serà necessari que l’usuari estigui registrat i accedeixi a l’àrea de client mitjançant correu electrònic i contrasenya. En el supòsit de no estar registrat, en el moment de realitzar la comanda, l’usuari haurà de procedir a l’registre mitjançant les opcions que li ofereix el mateix formulari d’accés a l’àrea de client.

Dpbook subministra els seus productes a través d’empreses de missatgeria al seu domicili o bé a través dels seus punts de distribució. El lliurament domiciliària es realitza a Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. Dpbook disposa de punts de distribució a la Península i Balears.

El procés de sol·licitud de comandes a través de la pàgina web www.dpbook.es suposa els següents passos:

 1. Al lloc web és disposa de tots els productes per al disseny i maquetació d’àlbums digitals i altres productes fotogràfics.
 2. Selecció de productes i edició dels mateixos mitjançant les diferents opcions i eines que l’editor posa a disposició dels usuaris.
 3. Un cop escollit les opcions del producte, inicia l’edició de l’producte mitjançant el botó “Crea ara” o “Personalitzar”.
 4. Finalitza l’edició del producte mitjançant el botó “Afegir a la cistella” situat a la cantonada superior dreta.
 5. Revisa la teva comanda i escull el mètode d’enviament. Si tens un cupó o un descompte ho afegeixes abans de finalitzar la compra.
 6. Si l’usuari ja és client, haurà d’introduir les seves dades d’accés (correu electrònic i contrasenya), si encara no té compte, a l’introduir les dades personals, li donarà l’opció de crear un nou compte d’usuari. Finalització de la comanda prement a “Fer La Comanda”.
 7. Recepció d’un correu electrònic a l’adreça de l’usuari facilitada en el formulari de registre, on s’indica que l’ordre de comanda s’ha rebut correctament i es faciliten els codis de client i de comanda, així com un enllaç per seguir amb el procés de pagament.
 8. Si s’ha seleccionat el pagament mitjançant targeta bancària, el contracte no es conclourà de forma determinant fins a l’acceptació de l’pagament per part de l’banc.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades facilitades a Dpbook a través de la pàgina web, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

 

L’usuari podrà comprovar en qualsevol moment l’estat de la seva comanda accedint a l’àrea de client.

Si l’usuari està més de 3 mesos sense obrir un projecte, estigui acabat o no, aquest serà automàticament eliminat. 

Dpbook guarda una còpia de totes les comandes completades. Si l’usuari vol duplicar una comanda i ja no la té al seus projectes, haurà de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a info@dpbook.es.

 

3. Preus i sistemes de pagament

Els preus indicats en el lloc web, excepte indicació expressa en contra, inclouen l’IVA.

Dpbook podrà revisar i modificar unilateralment els preus que consten en el catàleg.

Dpbook procurarà en tot moment que els preus estiguin actualitzats i ho comunicarà mitjançant el propi lloc web. En tot cas, abans de finalitzar el procés de compra s’informarà del preu final del producte, que és el que tindrà validesa entre les parts.

L’usuari haurà de realitzar el pagament de les comandes tramitades a través del lloc web mitjançant targeta, transferència bancària o PayPal. En cas que el client decideixi encarregar el producte en una botiga física, serà aquesta la que determini les formes i el moment de pagament i l’informarà de el preu final del producte.

L’opció de pagar mitjançant pagament amb crèdit de el comerç està desactivada per als usuaris, ja que es tracta d’una modalitat només disponible per als distribuïdors.

Si el client necessita factura haurà de sol·licitar enviant un correu electrònic a info@dpbook.es.

 

4. Ús de codis promocionals

Si l’usuari disposa de codis promocionals o descomptes, aquests hauran de ser introduïts al finalitzar la tramitació de la comanda, abans de procedir al pagament.

Un cop introduït un codi, l’usuari haurà de revisar l’import final per verificar que s’ha aplicat efectivament el descompte abans de procedir a l’pagament.

Dpbook no es fa responsable d’un possible incorrecte funcionament dels codis promocionals.

 

5. Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament seran acceptades en el moment de fer la comanda i s’aplicaran d’acord amb el següent:

 • Enviaments al domicili indicat al formulari de registre o en qualsevol altra direcció: s’indicarà el preu aplicable abans d’acabar el procés de tramitació de la comanda.
 • Enviaments als punts de distribució i recollida per part de l’usuari són gratuïts.

 

6. Terminis de lliurament i transport

 

El termini de lliurament de la majoria de les comandes és de 7 dies laborables, dels quals 5 corresponen a la fabricació dels productes i 2 a l’transport.

 

En cas que no es pugui complir el termini de lliurament per falta d’estoc, Dpbook fixarà un nou termini que comunicarà a client. En cas que el client no estigui d’acord es podrà resoldre la venda i es retornarà el preu pagat.

 

El retard en el lliurament no suposarà cap dret indemnitzatori per al client.

 

7. Lloc i forma de lliurament

La comanda es lliurarà a l’adreça introduïda al formulari pel client durant el procés de realització de la comanda o a punt de distribució, segons l’opció seleccionada. La modificació de l’adreça de lliurament es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@dpbook.es o trucant a al telèfon 93.521 69 49 i comportarà la modificació de les tarifes de despeses de lliurament, si és el cas.

El lliurament s’efectua mitjançant una empresa de missatgeria.

En cas d’haver seleccionat l’opció de lliurament en una direcció concreta, si en el moment del lliurament del producte el client estigués absent i no es pogués lliurar a una tercera persona, l’empresa de missatgeria procedirà com estableixi seu protocol d’actuació.

Quan l’enviament s’hagi encarregat a un punt de distribució i el client no anés a recollir dins de la data establerta, el distribuïdor es posarà en contacte amb ell mitjançant trucada telefònica o qualsevol altre mitjà que considere per a comunicar.

 

8. Devolució de productes

Dpbook només acceptarà devolucions per desperfectes o trencaments deguts al transport, sempre que ho comuniqui a Dpbook en un termini de 48 hores al lliurament.

En cas que el client vulgui tornar el producte, ho haurà de comunicar per correu electrònic a info@dpbook.es, adjuntant una fotografia del producte danyat. Dpbook comprovarà les circumstàncies al·legades pel client. Un cop comprovat comunicarà el client si accepta o no la devolució.

En cas d’acceptació de la devolució Dpbook indicarà a el client com procedir i un cop Dpbook rebi el producte decidirà si procedeix a reparar o a reemplaçar el producte.

Els productes a retornar han de conservar, sempre que sigui possible, l’embalatge i etiquetatge originals, i hauran d’estar degudament protegits per a la seva devolució.

Les despeses de transport de la devolució seran assumits per Dpbook sempre que la devolució es faci seguint les indicacions de Dpbook pel que fa als mitjans de devolució acceptats (empreses de transport).

El dret de desistiment no és aplicable als productes de Dpbook, ja que aquests són béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari i són clarament personalitzats (art. 103.c) de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.

 

9. Garantia

Dpbook garanteix el bon estat de tots els seus productes. En el cas que es produeixin problemes respecte al seu estat, el client ha de posar en coneixement de Dpbook a l’adreça de correu electrònic info@dpbook.es.

 

10. Privadesa i protecció de dades

L’informem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, les dades dels usuaris recollides a través de qualsevol formulari d’el lloc web, mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada o introduïts a Dpbook, incloent fotografies, estan incloses en un fitxer degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades titularitat de BAGESBOOK, S.L.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial. S’han pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades dels clients.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@dpbook.es indicant la referència LOPD.

L’usuari declara que disposa d’autorització o ha informat amb caràcter previ als tercers les dades personals o imatges faciliti mitjançant els formularis de contractació de la pàgina web www.dpbook.es o mitjançant les eines d’edició i maquetació de Dpbook.

Així mateix, el client autoritza explícitament la cessió de les seves dades personals per part de Dpbook a aquells encarregats de el tractament que li proveeixin serveis d’allotjament web i bases de dades.

 

11. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts del lloc web estan protegits per drets d’autor. Les imatges, marques, productes, referències, logotips, textos, codi font, etc. del catàleg de productes estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial propis o de tercers dels que Dpbook ha obtingut l’autorització o llicència pertinent per a la seva utilització.

L’accés o utilització del lloc web no suposa la cessió o concessió de llicències relacionades amb la propietat intel·lectual o industrial i no conferirà dret o expectativa de dret. No es permet l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els drets continguts en el lloc sense la prèvia autorització dels titulars dels drets.

L’usuari declara que els continguts, imatges o qualsevol altre signe distintiu que hagi inclòs en el disseny dels productes fotogràfics contractats, són de la seva titularitat o bé compta amb tots els permisos i llicències pertinents, exonerant a Dpbook de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

 

12. Limitació de responsabilitat

DPBOOK no assumeix cap responsabilitat per la titularitat de continguts fotogràfics dels usuaris, ni per les dades personals que puguin contenir-se en els productes elaborats per l’usuari, sent l’únic responsable.

DPBOOK implementa les mesures de seguretat adequades per garantir la seguretat del lloc web, però, no assumeix cap responsabilitat pel que fa a el bon ús de les dades d’accés de l’usuari, sent l’únic responsable.

 

13. Atenció a el client

L’usuari podrà realitzar qualsevol consulta en relació a la prestació de l’servei ofert mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@dpbook.es

 

14. Jurisdicció i competència

En el cas que sorgeixin conflictes o divergències en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals, les parts amb expressa renúncia al seu fur propi, es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Manresa.

Tractem tots els productes de forma artesanal, amb dedicació i amb un tracte personal i directe, perquè la nostra prioritat és oferir un millor servei i una millor qualitat als clients.

No products in the cart.